กระดาษโน๊ตก้อน 3.5×3.5นิ้ว, 7.5×7.5ซม. และสมุดฉีก A4

 

 

พีวีสกรีน รับพิมพ์ กระดาษโน๊ตก้อน ด้วยกระดาษปอนด์ขาว 80 แกรม
จำนวน 50, 100 และ 200 แผ่นต่อเล่ม

เข้าเล่มสันกาว (ยังไม่มีแบบห่วง) ฉีกได้ทุกใบ

รองหลังด้วยกระดาษแข็ง

เพิ่มเติมงานพิมพ์ เช่น การทำหน้าปก, แพ็คถุงแก้ว

ระยะเวลาผลิต 20-30 วันทำการ
หลังจากสรุปแบบทางเมล์ เรียบร้อยแล้ว