สติ๊กเกอร์กระดาษขาวเงา ติดสินค้า พิมพ์ 4สี

ตัวอย่างงานพิมพ์
สติ๊กเกอร์กระดาษขาวเงา พิมพ์ 4สี สำหรับติดข้างสินค้า
ขนาด 19.60 x 16.8 ซม.
จำนวน 1,000 ชุด
1 ชุด มี 2 แบบ (เขียว, เหลือง)
1 แบบ มี ภาพด้านหน้า และ ด้านหลัง

ด้านหน้า เป็นโลโก้ สินค้า
ด้านหลัง เป็นข้อมูลและขั้นตอนการใช้งาน
พร้อม ข้อมูล – ที่อยู่สำหรับติดต่อ

**** รับพิมพ์ สติ๊กเกอร์กระดาษ และป้ายกระดาษติดสินค้า****
เริ่มต้น 1,000 ชิ้นขึ้นไป
สั่งพิมพ์ จำนวนมาก ราคาถูกลงครับ
หรือ ติดต่อ ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ pvscreenshop@gmail.com
ขอบคุณครับ

admin