รับพิมพ์ฉลากสินค้า พิมพ์ 4 สีฉลากสินค้า นำไปติดบนสินค้าต่างๆ เพื่อเป็นการบอกถึง
ชื่อผลิตภัณฑ์/สินค้า แบรนด์ โลโก้ ราคา ข้อมูลที่เกี่ยวกับสินค้า และข้อมูลผู้บริโภค

รับพิมพ์ฉลากสินค้า ฉลากติดข้างสินค้า ป้ายราคาสินค้า สติ๊กเกอร์กระดาษติดสินค้า สายคาดบนสินค้า