รับพิมพ์ ซองต่างๆ ด้วยระบบซิลค์สกรีนและออฟเซ็ท

  • ซองจดหมายเบอร์ 9
  • ซองเอกสาร KA, KI ขนาด A4
  • ซองขยายข้าง